Xác thực nhanh

Xác thực không thông qua
mật khẩu người dùng

Bảo mật cao

Dữ liệu được bảo vệ
theo tiêu chuẩn FIDO UAF

Sinh trắc học

Kết hợp sinh trắc học tăng
tính bảo mật

Chuẩn quốc tế

Được tổ chức FIDO cấp
chứng chỉ

CyberID - Giải pháp xác thực và ký số

CyberID xác thực/định danh người dùng trên môi trường Internet theo tiêu chuẩn quốc tế FIDO UAF, thay thế cho chức năng xác thực truyền thống bằng mật khẩu, OTP... CyberID bao gồm phần xác thực và ký số trên di động (CyberID Client) và phần xử lý trung tâm (CyberID Service) phía server.

CyberID đáp ứng yêu cầu “Giao dịch loại D” theo Quyết định 630/QĐ-NHNN về việc xác thực, ký giao dịch bằng thiết bị U2F/UAF và bằng chứng thư số nhằm đem lại độ bảo mật cao nhất tại thời điểm hiện tại cho các giao dịch điện tử giữa ngân hàng và người dùng.

CyberID đã được cấp chứng chỉ bảo mật của liên minh FIDO, có sự tham gia của các tổ chức công nghệ hàng đầu thế giới cả về phần mềm, phần cứng lẫn ứng dụng như Google, Microsoft, Intel, ARM, Samsung, Qualcomm, LG, NXP, Facebook, Twitter, Paypal, Visa Card, Master Card, Bank of America….

Chức năng chính
 • Đăng ký/Đăng nhập
 • Ký số tài liệu
 • Xác thực giao dịch
 • Quản lý người dùng và chứng thư số
Công cụ
 • Cung cấp thư viện/API hỗ trợ tích hợp thành phần xác thực và ký số cho các nhà phát triển

CyberID xác thực và ký số cho Internet Banking

Giải pháp dùng CyberID trên di động tích hợp vào các hệ thống Internet Banking của các ngân hàng để thay thế hay nâng cấp cơ chế xác thực OTP hiện tại, đáp ứng yêu cầu “Giao dịch loại D” theo Quyết định 630/QĐ-NHNN.

Chức năng chính
 • Đăng nhập vào website
 • Thực hiện giao dịch trên website
Công cụ
 • Cung cấp thư viện/API hỗ trợ tích hợp thành phần xác thực và ký số cho các nhà phát triển

CyberSec - Giải pháp mã hoá và giải mã tập tin

CyberSec là một giải pháp cũng như ứng dụng giúp cho doanh nghiệp và người dùng mã hoá/giải mã tập tin trong quá trình gửi đi trên Internet.

CyberSec sử dụng thuật toán mã hoá khoá công khai RSA2048 kết hợp với AES256 để mã hoá tập tin.

CyberSec hỗ trợ trên tất cả các môi trường như website, PC, mobile.

Chức năng chính
 • Đăng ký chứng thư số
 • Mã hoá tập tin
 • Giải mã tập tin
 • Quản lý tập tin
 • Quản lý chứng thư số
Công cụ
 • Cung cấp thư viện/API hỗ trợ tích hợp thành phần mã hóa/giải mã cho các nhà phát triển

CyberSign - Giải pháp ký số cho Doanh nghiệp

CyberSign là ứng dụng ký số theo tiêu chuẩn Hạ tầng khóa công khai PKI, dùng để ký số các tài liệu như Word, Excel, Powerpoint, PDF...hay các dữ liệu giao dịch dưới dạng file XML, dữ liệu thô dạng BIN, HEX,…

CyberSign đáp ứng yêu cầu “Giao dịch loại D” của Ngân hàng theo Quyết định 630/QĐ-NHNN về việc ký giao dịch bằng thiết bị Token hoặc trên điện thoại thông minh có chứa chứng thư số (CTS) người dùng.

CyberSign cũng đáp ứng một phần tiêu chí văn phòng điện tử để ký số các tài liệu, văn bản, … hay dùng cho việc xuất hóa đơn điện tử của các Doanh nghiệp.

CyberSign xây dựng dựa trên hạ tầng sẵn có của các nhà cung cấp dịch vụ CTS công cộng (CA) nên dễ dàng tích hợp với hệ thống của các Ngân hàng/Doanh nghiệp.

Công cụ
 • Cung cấp thư viện/API hỗ trợ tích hợp thành phần ký số trên các môi trường PC/Smartphone cho các nhà phát triển

Sản phẩm

Chúng tôi cung cấp các thư viện, server, giải pháp hoàn chỉnh
giúp các ngân hàng hay công ty tích hợp vào hệ thống cũng như giải pháp cho người dùng cuối

Chứng chỉ FIDO

Các chứng chỉ mà STID đã nhận được từ tổ chức FIDO

Thông tin FIDO

Những thông tin bạn nên biết về phương thức xác thực mới và tổ chức liên minh FIDO

Sản phẩm khác